17-03-20 | 07:51

Tiên Tri Giá Bán Cao Su

0

16-03-20 | 01:48

Thời Vận Tuổi Dậu

0

06-03-20 | 04:50

Tiên Tri Về Đòi Nợ

0

Thông tin

Ứng Cử HĐND Đậu hay rớt?

Ứng Cử HĐND Đậu hay rớt?

24-12-19 | 03:34

Ứng cử HĐND người ra ứng cử hoặc được đề cử luôn có tâm trạng chung hồi hộp, lo lắng về kết quả bỏ phiếu sẽ ra sao với mình thậm trí ăn ngủ không yên. Áp lực đè nặng…Trong trường hợp tiên đoán trước, sẽ có sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn hoặc là biết đối thủ của mình ra sao để có ứng phó kịp thời “ Chuyển bại thành thắng”

Chi tiết

Không Có Thời Đừng Bon Chen Làm Lãnh Đạo

Không Có Thời Đừng Bon Chen Làm Lãnh Đạo

02-02-20 | 07:05

Vận và mệnh có mối quan hệ mật thiết giàng buộc lẫn nhau, Cuộc đời con người được thăng hoa phú quí, bần hàn nghèo hèn là do vận - mệnh qui định, Người có mệnh tốt phú quí gặp Vận thuận thì như diều gặp gió, người có mệnh xấu gặp bại vận chẳng khác gì cỏ non gặp sương tuyết. Với người gặp vận xấu thì không nên liều lĩnh đầu tư làm ăn lớn, quan chức cần phãi tu dưỡng rèn luyện hơn là bon chen dễ gặp họa lớn.

Chi tiết

Form Đăng ký

Nhập thông tin của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi
Facebook